Za pomocą zastrzyków z neurotoksyny BOT połączenia miedzy nerwami a mięśniami zostają chemicznie zablokowane, co powoduje czasowe osłabienie mięśni danej okolicy twarzy. Zapobiega to marszczeniu się i fałdowaniu skóry nad nimi leżącej, jak również prowadzi do jej rozluźnienia i wygładzenia.